Forumlar

 1. Denizcilik Genel Konular

  1. Denizcilik Haberleri

   Denizcilik Haberleri

   20
   ileti
  2. 3
   ileti
  3. Denizci Rehberi

   Denizcilik ile temel başvuru kaynakları, adresler

   4
   ileti
  4. Anketler

   Denizcilik ile ilgili anketler

   1
   ileti
 2. Gemi Adamları - Genel

  1. Gemi Adamları - Genel

   Gemi adamlarının her konuda serbestçe bilgi paylaşımında bulunabileceği bölüm.

   1
   ileti
   • Burada henüz ileti yok
   • Burada henüz ileti yok
  2. Elektrik Zabitleri

   Elektrik zabitlerinin teknik yardımlaşma ve bilgi paylaşımında bulunabileceği bölüm.

   • Burada henüz ileti yok
  3. Yardımcı Görevler

   Diğer yardımcı görevlerde çalışan deniz personeli

   • Burada henüz ileti yok
 3. Denizciler Tartışma-Tanışma (Serbest Bölüm)

  1. Balıkçılar ve Balıkçılık - Genel

   Balıkçılık mesleğiyle uğraşan denizcilerin bölümü

   • Burada henüz ileti yok
  2. Pilot ve Kılavuz Kaptanlar

   Kılavuz kaptan ve Pilotların görüş alış verişinde bulunabilecekleri bölüm

   • Burada henüz ileti yok
  3. Öğrenciler ve Stajyerler

   Öğrenci ve stajyerlerin bilgi paylaşımında bulunabilecekleri bölüm

   • Burada henüz ileti yok
  4. Yeni Başlayanlar

   Denizcilik sektöründe çalışmaya yeni başlayanlar ve başlamak isteyenler

   • Burada henüz ileti yok
 4. Denizcilik Firma ve Acenteler

  1. Acenteler

   Denizcilik Acenteleri

   • Burada henüz ileti yok
  2. Firmalar

   Denizcilik firmaları

   • Burada henüz ileti yok
  3. Tersaneler

   Denizcilik tersaneleri

   • Burada henüz ileti yok
  4. Römorkör ve Pilotaj

   Römorkör ve Pilotaj hizmetleri

   • Burada henüz ileti yok
 5. Denizcilik Kurumları

  1. Denizcilik Okulları

   Denizcilik ile ilgili eğitim veren Okullar

   • Burada henüz ileti yok
  2. Denizcilik Kursları

   Temel eğitim ve sertifikaları alabileceğiniz kurslar

   1
   ileti
  3. Denizcilik Kulüpleri

   Su sporları ve denizcilik kulüpleri

   • Burada henüz ileti yok
 6. Deniz ve Su Sporları

  1. Yelkencilik ve Kürek

   Yelkencilik ve Kürek sporu ile uğraşanlar.

   • Burada henüz ileti yok
  2. Yüzme ve Atlama

   Yüzme ve Atlama sporları ile uğraşanlar.

   • Burada henüz ileti yok
  3. Su Altı Sporları

   Su Altı Sporları ile uğraşanlar.

   • Burada henüz ileti yok
  4. Amatör Balıkçılık

   Balıkçılık ile hobi olarak uğraşanların bölümü

   • Burada henüz ileti yok
 • Çevrimiçi Kullanıcılar   0 Üye, 0 Kayıtsız, 0 Misafir (Tam liste)

  Şu anda bağlı kayıtlı kullanıcı bulunmuyor

 • Kimler Sohbet Ediyor

  Şu anda sohbet odasında kimse bulunmuyor.

 • Gemiadamlari.com ile Neler Yapabilirsiniz?

  gemiadamlari-is-ilanlari.png

  Gemiadamlari.com ile Neler yapabileceğinizi görmek için Tıklayın
  Site: Gemiadamlari.com
  Facebook: Gemiadamlari.com

 • İletiler

  • Sevgili arkadaşlar denizcilik camiası  firmalarıyla, gemileriyle, acentası, pilotları, kaptanları ve gemi adamlarıyla ve burada sayamadığım diğer iştirakleriyle büyük bir camiadır. Ancak son zamanlarda gördüğüm kadarıyla denizciliğin bütün yükü deniz çalışanlarının omuzlarına bindirilirken, deniz çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik en ufak bir kıpırdanma bulunmamaktadır. 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen ayaklar altında sürünen Türk Denizciliğinin ve deniz çalışanlarının durumunun daha da kötüye gittiğini düşünmekteyim. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. Saygılarımla...
  • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 Sayılı yazısı ile “Gemi Adamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemi Adamları Disiplin Komisyonunun işleyişi ile Gemi Adamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel su altı adamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen "Gemi Adamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge" yürürlüğe girdi. Yönergeyi okumak ve indirmek için Gemi Adamlarına idari yaptırımlar.pdf Tıklayınız.   GEMİ ADAMLARINA UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM
   Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Gemi adamları Disiplin Komisyonun işleyişi ile ve gemi adamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtı adamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Dayanak Madde 2- (1) Bu Yönerge, 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi adamları Yönetmeliği", 28.11.2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik", 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik" ve 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Profesyonel Sualtı adamları Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 3 - (1) Bu Yönerge; İdare tarafından gemi adamı yeterlik belgesi verilen, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemi adamları ile gemi adamı yeterliğine istinaden denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtı adamlarına uygulanacak disiplin işlemlerini kapsar. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a)    Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, b)   Başkan: Gemiadamları Disiplin Komisyonu Başkanın', c)    Deniz Trafik Baş operatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, gemi trafik hizmetleri vardiyasından sorumlu, yeterli eğitimi almış, idarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişiyi, ç) Deniz Trafik Operatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, idarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişiyi, d)   Denizci Eğitimci: Öğretim elemanları ve öğretmenler dışında, öğretim kurumlarında görev yapan ve yeterlik esasları "Gemi adamları Eğitim ve Sınav Yönergesi" ile belirlenen, meslek derslerini vermek ve uygulama yaptırmakla görevli kişileri, e)    Denizcilik işletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzere devir almış olan ve bu Yönerge'de belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan ticari işletmeyi veya çıplak gemi kiracısını, f)    Gemi adamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini, g)   Gemi adamı Belgesi: Yönetmelikte tanımlanan gemi adamı uzmanlık belgesi ile gemi adamı yeterlik belgesini, ğ)   Genel Müdür: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürünü, h)   İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 1) Kılavuz Kaptan: Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen kllavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişiyi, i)   Komisyon: Gemiadamlan Disiplin Komisyonunu, j)     Profesyonel Sualtı adamı : Profesyonel Sualtı adamları Yönetmeliğinde belirtilen yeterlik belgelerinden birine sahip olarak ticari amaçla dalış yapan kişiyi, k)    Sözleşme: Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78)'yi, l)     Yönetmelik: Gemi adamları Yönetmeliğini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM
   Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi ve Görevleri Gemi Adamları Disiplin Komisyonunun Teşkili Madde 5 - (1) Gemi Adamları Disiplin Komisyonu; Bakanlığı temsilen Genel Müdür, Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olmak üzere üç kişi, denizcilikle ilgili meslek kuruluşlarını temsilen denizcilikle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, işveren sendikalarını temsilen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. (2)   Komisyonun başkanlığını Genel Müdür yürütür. Başkanın yokluğu veya Başkan tarafından gerekli görülen hallerde ilgili Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığa vekalet eder. Bu durumda, Başkan Vekili tarafından uygun görülen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirilir. (3)   Bakanlığı temsil eden üyeler haricindeki komisyon üyeleri, Müsteşar tarafından 2 yıl için seçilir ve süresi bitenler yeniden seçilebilir. (4)   Bu Yönerge'nin 15 inci maddesinde belirtilen meslek grupları ile ilgili yapılacak incelemelerde yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuzluk mesleği ile ilgili dernek, oda ve benzer bağımsız meslek kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Komisyon Başkanı tarafından Komisyonda görevlendirilebilir. Gemi Adamları Disiplin Komisyonunun görevleri Madde 6 - (1) Gemi Adamları Disiplin Komisyonu; (a)    Yönetmelik ve 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmi' Gazete'de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yeterlik veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemi adamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dahil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarını incelemek, (b)  İncelemeye muhatap gemi adamının savunması inceleyerek değerlendirmek, (c) Gemi adamının savunması ile diğer bilgi ve belgeleri değerlendirmek ve değerlendirmenin sonucuna göre hangi idari yaptırımların uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu İdareye sunmak, ile görevlidir.   Bildirimde bulunulması Madde 7 — (1) Gemi adamının şikayete konu kusuru ile ilgili olarak; (a) Gerekli olan araştırmalar Gemi Kaptanı tarafından yapılır (b)Tespit edilen hususlar seyir jurnaline ayrıntılı olarak işlenerek şikayete konu gemi adamına okutulur ve imzalatılır. (c) Gemi adamının imzaya imtina etmesi veya yapılan tespite itirazı olması durumunda itirazı ve gerekçesi de jurnale işlenir. Jurnale, şikayete konu durumun olduğu tarih not düşülerek ilgili tutanak, belge, kanıtlar ve görgü tanıklarının imzalarıyla birlikte ifadeleri de eklenir. (ç) Gemi adamının itirazına ilişkin kanıtlar ve görgü tanıklarının bu yöndeki ifadeleri imzalarıyla birlikte jurnale not düşülür. Gemi adamının talebi halinde jurnalin ilgili sayfasının bir örneği Gemi Kaptanı tarafından gemi adamına verilir. (d)   Gemi kaptanı şikayete konu ilgili belgeleri çalıştığı Denizcilik İşletmesine gönderir. Denizcilik işletmesi söz konusu şikayet bildirimini belgeleriyle birlikte İdareye elektronik posta yolu ile gönderir. Belge asılları ayrıca posta yolu ile de gönderilir. (e)    Bildirim yapılırken tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeleri içeren dosya muhteviyatı da İdareye gönderilir. (f)    Liman Başkanlıkları ise, gemiye yapılan denetimler esnasında tespit ettikleri veya kendilerine ihbar ve şikayet yoluyla gelen hususları İdareye bildirir. (2) Gemi jurnaline işlendiği tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde Denizcilik Şirketleri tarafından idare'ye iletilmeyen şikayetler değerlendirmeye alınmaz. (3) Gemi Kaptanı ile ilgili şikayetler doğrudan gerekçeleri ve kanıtları ile birlikte denizcilik işletmesi tarafından yapılır. (4) Şikayete konu hususların İdare tarafından doğrudan tespit edilmesi halinde, değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınır. (5) Yurt dışında yabancı denizcilik idareleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkan Türk gemi adamı yetersizlikleri, kusur ve kabahatleri ile müeyyide gerektiren benzer durumların tespiti halinde, bu durum, İdare tarafından Komisyonun inceleme ve değerlendirilmesine sunulur. Gemi Adamları Disiplin Komisyonunun çalışması Madde 8 - (1) Komisyon, İdare tarafından gerekli görülen durumlar haricinde, başvuru sayısının en az beş olması halinde ayda en çok bir defa, yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere her halükarda yılda iki defa ve disiplin hususlarını değerlendirmek üzere de yılda en az bir defa ayrıca toplanır. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Eşitlik çıkması halinde yeniden oylama yapılır. (2) Komisyonun sekretaryası İdare tarafından yürütülür. (3)   İdare, Komisyona iletmek üzere ilgili gemi adamının yazılı savunmasını alır. Savunmanın talep edildiği yazı gemi adamına iletilmek üzere gemi adamının çalıştığı Denizcilik İşletmesine veya gemi adamının kendisine gönderilir. Yazılı savunma için gemi adamına bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde yazılı savunmasını İdareye iletmeyen gemi adamı savunma yapmamış sayılır. Gemi adamına ayrıca bir yazılı savunma hakkı daha verilmez. (5) İdare, kendisine ulaşan ihbar veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması için ihbar veya şikayete konu tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeleri ile göndermiş ise ilgili gemi adamının yazılı savunmasını içeren dosyayı hazırlayarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler dahilinde Komisyon üyelerini toplantıya çağırır. Gündem, Komisyon üyelerine önceden yazılı olarak bildirilir. (6) Komisyon toplantısında, şikayette bulunan denizcilik işletmesinin ilgililerinin, Liman Başkanlığı yetkililerinin ve ilgili gemi adamının ifadelerine başvurulmasına karar verilebilir. Bu durumda, ilgililer idarece yazılı olarak bir sonraki komisyon toplantısına davet edilir. (7) Komisyon, bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı değerlendirmenin sonucuna göre, bu Yönergenin 11 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlardan hangisinin uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporu, Komisyonun kararından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa sunar. Yaptırımlara ilişkin nihai karar süreci Madde 9 - (1) Gemi adamları Disiplin Komisyonu tarafından İdareye sunulan raporda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle, rapora bağlı olmaksızın yapılan değerlendirme neticesinde müeyyideye ilişkin nihai karar İdare tarafından verilir. (2)   İdari yaptırım ile ilgili nihai karar ilgili gemi adamına yazılı olarak bildirilir ve gemi adamının yeterlik belgeleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için gemi adamının sicilinin kayıtlı olduğu Liman Başkanlığına bilgi verilir. (3)   Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olan gemi adamının durumu; Komisyon raporu beklenmeden İdare tarafından 11 inci maddeye göre değerlendirilir. (4)   İdare, gelen talebin muhteviyatına göre gerekli gördüğü hallerde, Komisyon raporunu beklemeksizin tedbir amaçlı olarak 10 uncu maddede belirtilen şekilde yeterlik belgesinin askıya alınması işlemini uygulayabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gemin adamlarına uygulanacak idari yaptırımlar İdari yaptırımlar Madde 10 - (1) Gemi adamlarının bu Yönerge'de belirtilen kusurlu davranışları ve gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmaları ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen gemi adamları hakkındaki idari tedbirler aşağıdaki hususlar doğrultusunda, bu maddenin 2 nci fıkrasındaki usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır: a)    İdare; gemi adamlarının denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar veya yeterlik belgesini 6 aya kadar askıya alma müeyyidelerinden birine karar verir. b)   İdare; gemi adamının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile mesleki yetersizliğine ilişkin durumlarda kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir. c)    İdare; denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik geminin sevkine ve teknik idaresine ilişkin kusurlar halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, yeterlik belgelerinin bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması, yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi gibi müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir. (2) Komisyon ve İdare, gemi adamına uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki usul ve esasları göz önüne alacaktır; a) Gemi adamına ihtar cezası verilecek haller; 1)   Atandığı gemiye kendisine verilen süreden sonra geç katılmak, 2)   Seyir veya liman vardiyasına süreklilik arz edecek şekilde geç kalmak, 3)   Diğer gemi personelini rahatsız edecek şekilde tavır ve davranışlarda bulunmak, 4)   Gemide görev yaparken limanlarda kendisine verilen izin sürelerini geçirerek gemiye geç katılmak, 5)   Gemideki diğer personelin çalışmasına uygunsuz şekilde müdahale etmek, 6)   Kaptan veya yetkili kişinin izni olmaksızın gemiye, gemi personeli harici bir kişiyi getirmek, 7)   Gemideki yolcu, müşteri veya tedarikçilerden herhangi bir komisyon veya maddi fayda sağlamak üzere talepte bulunmak, 8) Liman geçiş kartları veya kimlik kartım kasıtlı olarak kötüye kullanmak, 9) Taşıdığı yük nedeniyle yangın veya patlama riski olan ve gemi kaptanı veya denizcilik işletmesi tarafından gemi adamlarına özel olarak yasak konulmuş geminin tamamında veya belirli bölümlerinde; sigara içmek, açık ateş yakmak veya çakmak kullanmak, Gemi Kaptanı tarafından onaylanmamış aydınlatma kaynağı kullanmak. 10)    Amirleri tarafından verilen görevleri ihmal etmek. 11)    Geminin diğer personeline ciddi zarar verecek veya geminin seferini engelleyecek ölçüde olmayan benzeri ihlallerde bulunmak, 12)    Gemiye bayrak devleti veya liman devleti kontrolü yapmak için gelen denetim görevlilerine, uygun olmayan davranışlarda bulunmak, denetim sırasında bu görevlilere ve diğer gemi personeline gereken teknik desteği sağlamamak, 13)    Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak, 14)    Gemide yapılan talimlere ve acil durum tatbikatlarına katılmamak, gereken önemi vermemek. b)    Gemi adamına yeterlik belgesinin askıya alınması cezası verilecek haller; 1)   Başka bir personele kasten şiddet uygulamak, 2)   Amirleri tarafından verilen emre kasten uymamak, 3)   Amirleri tarafından verilen görevi kasıtlı olarak ihmal etmek, 4)   Geminin, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak, 5)   Kabul edilebilir sebepler haricinde; amiri tarafından göreve çağrıldığında göreve hazır bulunmamak, görevde olması gereken yerde bulunmamak, görev başında uyumak 6)   Alkol veya uyuşturucu etkisiyle görevini uygun şekilde yapmamak veya göreve gelmemek, 7)   Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme ve baskı uygulamak, 8)   Gemi kaptanı veya yetkili başka bir kişinin izni ve rızası olmadan gemide bir saldın amaçlı silah bulundurmak, 9)   Gemiye kaçak olarak binilmesine yardım etmek, 10)    Gemiye bayrak devleti veya liman devleti kontrolü yapmak için gelen denetim görevlilerine kasten yardımcı olmamak, gemide kontrol edilen cihaz veya ekipman çalışır durumda olmasına rağmen denetim görevlisinin istediği şekilde çalıştıramamak veya kullanamamak, 11)  Gemi Kaptanı tarafından, Sözleşmede uygun yeterlik belgesine sahip gemi adamları tarafından yapılması özellikle belirtilen herhangi bir görev veya hizmeti, ilgili belgeye sahip olmayan bir gemi adamınca yapılmasına izin verilmesi, c) Gemi adamına yeterlik belgesinin bir alt yeterliğe indirilmesi cezası verilecek haller; 1)   Geçerli bir nedeni olmaksızın gemiye katılmayı veya sefere çıkmayı reddetmesi ya da geminin sefere hazırlanması ve sefere çıkmadan önceki herhangi bir 24 saatlik bölümünde gemide bulunmaması veya yeterli bir sebebi olmaksızın gemide olmaması veya görevini terk etmesi, 2)   Gemi adamı sözleşmesi tamamlanmadan geminin limandan ayrılmasından sonra haksız olarak işi bırakması, 3)   Gemide yapması gereken görevi veya amirleri tarafından verilen görevleri mesleki yetersizlik nedeniyle yerine getirememesi. d) Gemi adamına yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi cezası verilecek haller; 1)   Diğer gemi adamlarından biri veya birkaçını organize ederek emre itaatsizlik, görevi ihmal etmek veya geminin seyrüseferine engel olmak, 2)   Kaçakçılık yaptığının mahkeme kararı ile tespiti, 3)   Gemide bulunan personele yönelik istenmeyen uygunsuz cinsel içerikli söylemler gibi sözel veya fiziksel davranışlarda bulunmak, 4)   Kasten ve makul sebep olmaksızın gemiye hasar vermek, gemideki herhangi bir mala zarar vermek veya gemideki herhangi bir malı denize atmak 5)   Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk etmek, 6)   Gemi adamının herhangi bir kursa gitmeden, kendisini kursa gitmiş gibi göstererek ilgili gemi adamı belgelerini aldığının tespit edilmesi, (3)Yukarıda belirtilen durumlarda gemi adamının hangi eğitimleri tekrar alması gerektiğine dosya bazında konusuna göre karar verilir. (4)   Bir alt yeterliğe indirilen gemi adamı, eski yeterliğine yükselmek için Gemi adamları Yönetmeliğinde belirtilen ilgili yeterliğe yükselmek için gerek deniz hizmeti, eğitim ve sınav gibi hususları tekrar yerine getirmek zorundadır. (5)   İdare, yeterliğin ne kadar süre ile askıya alınacağına Komisyon raporunu göz önünde bulundurarak; ancak rapora bağlı kalmaksızın karar verir. (6)   İdare, yeterliği iptal edilen gemi adamı hakkında iptal tarihinden itibaren 4 yıl geçmesi koşuluyla idari sınava yeniden katılması yönünde bir karar verebilir. Söz konusu idari sınavı başarı ile tamamlayan gemi adamına, o yeterliğin en alt kademesinde yer alan yeterlik belgesi verilir. (7)     Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ihlaller tandidi değildir. Komisyon bu Yönergede belirtilmeyen ihlaller hakkında ihlalin ağırlık derecesine göre ihtar, yeniden eğitim alınması, yeterliğin askıya alınması, bir alt yeterliğe düşürülmesi, iptali, meslekten men cezalarından birini uygulayabilir. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Madde 11 - (1) Aynı husustan dolayı gemi adamı hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. (2) Gemi adamının ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı Madde 12 - (1) Yönetmelikte geçen her türlü gemi adamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı, gemi adamı cüzdanı, uygunluk onay belgesi ve eğitim belgelerini sahtecilik yoluyla elde ettiği anlaşılan Türk gemi adamlarının bu belgeleri iptal edilir. Yabancı uyruklu gemi adamlarının belgelerine el konulur ve ilgili idaresine bildirimde bulunulur. Sahte belge taşıyan gemi adamı İdare tarafından ilgili makamlara bildirilir. Sahtecilik ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemi adamı işlemleri yapılmaz. (2) Yönetmelikte geçen her türlü gemi adamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı, gemi adamı cüzdanına sahip olmak veya yenilemek için gerekli olan deniz hizmet belgesi, eğitim belgesi, sağlık belgesi, adli sicil raporu gibi ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeleri; a)    İdareyi aldatacak şekilde değiştiren, sahte olarak üreten, b)   Sahte bilgi ve belgelerin bu özelliğini bilerek Liman Başkanlıklarına bunları doküman olarak veren veya İdarece kurulan gemi adamları elektronik başvuru sisteminde gönderen, gemi adamlarının İdarece verilmiş gemi adamı belgeleri iptal edilir. (3) Bu gemi adamları gerekli yasal işlemlerin yapılması için İdarece adli makamlara bildirilir. Sahtecilik ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemi adamı işlemleri yapılmaz. (4) Belgesi askıya alınmış olmasına rağmen gemide görev aldığı tespit edilen gemi adamının belgesi iptal edilir ve 2 yıl boyunca bu Yönetmelik kapsamında hiç bir belge düzenlenmez. Ayrıca, hakkında cezai işlem yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur. (5) Bu maddede belirtilen sahte ve geçersiz belge kullanımı hususları, gemi adamının görev yaptığı kurum/kuruluşlar ya da Liman Başkanlıklarının tespiti ve bildirimde bulunması veya İdare tarafından tespit edilmesi halinde Komisyonun inceleme ve değerlendirmesine alınır. Komisyon tarafından incelenerek, uygulanması teklif edilen yaptırım İdareye sunulur. Tekerrüre İlişkin Hükümler Madde 13 - (1) Bu Yönerge kapsamındaki kişiler hakkında bir takvim yılı içerisinde yeterlik belgesinin askıya alınmasını gerektiren kusurların her birinin tekrarında askıya alınma süresi iki kat artırımlı olarak uygulanır. ihtar cezası gerektiren kusurlar hariç aynı ihlali üç kez tekrar edenlerin İdare tarafından verilen bütün belgeleri iptal edilir, bir takvim yılı içerisinde iki kere ihtar cezası alan gemi adamlarının yeterlik belgeleri 6 ay süre ile askıya alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Son hükümler Denizcilik işletmelerinin Sorumlulukları Madde 14 - (1) Denizcilik İşletmeleri, gemilerinde çalıştırdıkları ve bu Yönerge'de belirtilen kusurlu davranışlarını tespit ettikleri gemi adamlarını, bu Yönerge kapsamında Komisyon'da görüşülmek üzere bildirmekle yükümlüdür. (2) Denizcilik İşletmeleri, gemilerinde çalıştıkları gemi adamlarını, bu Yönerge'de belirtilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirmek, gerekirse şirketlerine ait gemilerde Yönerge örneklerini personelin görebileceği şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Denizcilik Alanında Faaliyet Gösteren Diğer Meslek Grupları Madde 15 — (1) Bu Yönerge ile düzenlenen idari yaptırımlar; sahip olduğu gemi adamı yeterliğine göre, denizci eğitimci, deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan ve profesyonel sualtı adamı gibi denizcilik ile ilgili mesleki yeterlik belgesi alabilen kişilere de uygulanır. (2)      Bu kişilerin şikayete konu kusurlu davranışları ile ilgili olarak; görev yaptıkları kurum/kuruluşlar ya da Liman Başkanlıklarının bildirimde bulunması veya İdare tarafından tespit edilmesi halinde Komisyonun inceleme ve değerlendirmesine alınır. (3)   Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak verilecek ihtar, kınama, askıya alma ve belge iptali işlemleri, bahse konu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan teknik ve idari tahkikat sonucunda Komisyon tarafından değerlendirilerek idareye sunulur. (4)        İdare tarafından belgelendirilmiş denizci eğitimcilere ilişkin Gemi adamları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen yaptırımlar ile ve bu bentte belirtilen kusurlar dışında tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirmeler ve uygulanacak idari yaptırımlar Komisyon tarafından değerlendirilerek idareye sunulur. (5)        Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili verilecek ikaz, askıya alma ve belge iptal işlemleri, bahse konu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan teknik ve idari tahkikat sonucunda Komisyon tarafından değerlendirilerek idare'ye sunulur. (6)        Profesyonel Sualtı adamları Yönetmeliği kapsamında verilen belgeleri ile mesleklerini icra etmeleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dahil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları Komisyon tarafından incelenerek, uygulanacak ihtar, belgenin askıya alınması veya iptali gibi idari yaptırımlar idare'ye sunulur. Yürürlük Madde 16 - (1) Bu Yönerge hükümleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın onayı ile yürürlüğe girer Yürütme Madde 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür,
  • Gemi Adamı yetiştirme kurslarını tamamlayarak belge sahibi olan kişiler kısa sürede denizcilik sektöründe iş fırsatı bulabiliyor. İŞ-KUR’un finanse ettiği denizcilik firmalarının Gemi Adamları Kursları bulunuyor. Gemi Adamları Kursu veren özel eğitim kurumlarının sayısı da bir hayli fazla. Gemlik Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında “Gemi Adamları Kursu” açarak bu alanda ilke imza attı. Böylece ilk defa bir halk eğitim merkezi gemi adamı yetiştirme kursu açmış oldu.
    
   Denizcilik Müsteşarlığı Gemlik Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Gemi Adamı Yetiştirme Kursu’ açma isteğini onayladı. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zorlu süreç sonunda izin alınarak, bu alanda kurs açabilecek. Kurslar, 240 saatlik Gemici eğitimi kursu ve 90 saatlik denizde güvenlik (STCW) kursu şeklinde iki başlık altında düzenlenecek. Başvuru sahipleri, durumlarına uygun olarak katıldıkları kursu tamamlayıp aldığı sertifika ile gemilerde çalışma imkanı bulacak.
  • Gemi Adamı yetiştirme kurslarını tamamlayarak belge sahibi olan kişiler kısa sürede denizcilik sektöründe iş fırsatı bulabiliyor. İŞ-KUR’un finanse ettiği denizcilik firmalarının Gemi Adamları Kursları bulunuyor. Gemi Adamları Kursu veren özel eğitim kurumlarının sayısı da bir hayli fazla. Gemlik Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Edindirme Kursları kapsamında “Gemi Adamları Kursu” açarak bu alanda ilke imza attı. Böylece ilk defa bir halk eğitim merkezi gemi adamı yetiştirme kursu açmış oldu.
    
   Denizcilik Müsteşarlığı Gemlik Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Gemi Adamı Yetiştirme Kursu’ açma isteğini onayladı. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zorlu süreç sonunda izin alınarak, bu alanda kurs açabilecek. Kurslar, 240 saatlik Gemici eğitimi kursu ve 90 saatlik denizde güvenlik (STCW) kursu şeklinde iki başlık altında düzenlenecek. Başvuru sahipleri, durumlarına uygun olarak katıldıkları kursu tamamlayıp aldığı sertifika ile gemilerde çalışma imkanı bulacak.
  • Kıyı Emniyeti Gemici ve Yağcı yeterliliğinde 40 personel istihdam edecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce alınacak personel ve detayları: 2 Yağcı Lisans Mezunu --- 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP3 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar. 6  Yağcı Önlisans Mezunu --- 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2014 KPSSP93 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar. 12 Yağcı Ortaöğretim (Lise ve Dengi) --- 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2014 KPSSP94 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar. 2 Gemici Lisans Mezunu --- Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP3 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar 3 Gemici Önlisans Mezunu --- Taleplerde 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2014 KPSSP93 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar 15 Gemici Ortaöğretim (Lise ve Dengi) --- Taleplerde 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2014 KPSSP94 puan türünden en az 60 puanı olan adaylar Başvuruda bulunabilecekler. Türkiye iş kurumu http://www.iskur.gov.tr/ sayfasından giriş yaparak Başvuru yapabilir veya detayları görüntüleyebilirsiniz
 • Forum İstatistikleri

  • Toplam Konu
   29
  • Toplam İleti
   34
 • Üye İstatistikleri

  • Toplam Üye
   15
  • Çevrimiçi Rekoru
   27

  En Yeni Üye
  Kaptan55
  Kayıt tarihi