NSİ STCW SINAV SORULAR

TEMEL YANGIN

1.     Sintine ve yangın tulumbalarının kullanılmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?

        A.    Acil jeneratör

        B.    Acil yangın dedektörleri

        C.    Acil alarm sistemi

        D.    Acil yangın tulumbası

        E.    Sabit yangın söndürme sistemi

 

2.     Yangın esnasında flash over (O2 dayalı patlama) gerçekleştiğini nasıl anlarız?

        A.    Kapı ve pencere aralıklarından kısık kısık dumanların çıkmasından

        B.    Alevlerin daha açık renkte yanmasından

        C.    Yayılan ısının düşmesinden

        D.    Kısa alevlerin oluşmasından

        E.    Hiçbiri

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi yanmanın yan ürünü değildir?

        A.    Isı

        B.    Duman

        C.    Buhar

        D.    Alev

        E.    Gaz

 

4.     Dumanın içinde neler vardır?

        A.    Oksijen

        B.    Isı

        C.    Katı veya sıvı hidrokarbonların yanmamış karbon partikülleri

        D.    Hepsi

        E.    Su buharı

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme metotlarından değildir?

        A.    Isıyı düşürme

        B.    Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

        C.    Zincirleme reaksiyonu kırma

        D.    Oksijeni kesme

        E.    Basınç uygulama

 

6.     Yanmada yayılma ne tarafa doğru daha etkilidir?

 

        A.    Yukarıya

        B.    Yanlara

        C.    Aşağıya

        D.    Tüm köşelere

        E.    Camlara doğru

 

7.     Sigaranın yanması nasıl bir yanma şeklidir?

 

        A.    Yavaş yanma

        B.    Alevsiz yanma

        C.    Hızlı yanma

        D.    Normal yanma

        E.    Parlama

 

8.     Bir anda parlayarak yanan maddeler hangi olaya neden olur?

 

        A.    Sönmeye

        B.    Aşırı ısı çıkışına

        C.    Patlamalara

        D.    Duman çıkışına

        E.    Isı oluşumuna

 

9.     Gaz yangınlarında söndürme işlemi yapılırken ilk yapılacak işlem ne olmalıdır?

 

        A.    Yanan maddeyi ortadan uzaklaştırmak

        B.    Çevrede güvenlik önlemleri almak

        C.    Köpük sıkmak

        D.    Gaz akışını kesmek

        E.    Su sıkmak

 

10.       İnsanları elektrik çarpmasından korumak için genel olarak gerekli işlemler şunlardan hangileridir?

 

     I. Üzerinde durulan yerin yalıtılması

    II. Makine şasesi ile yeryüzündeki toprağın birbirleri ile bağlanması

   III. Elektriklenebilen parçaların izolasyonu yapılmalı

 

        A.    I, II

        B.    II, III

        C.    I, III

        D.    II

        E.    I, II, III

 

11.   Açık alanlarda yangın söndürme tüpü kullanılırken neye dikkat edilmelidir?

 

        A.    Cihazın markasına

        B.    Alevin miktarına

        C.    Cihazın alevin tepesine doğru tutulmasına

        D.    Rüzgar yönüne

        E.    Cihazın ağırlığına

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi eksik yanma sonucu oluşan tehlikeli bir gazdır?

 

        A.    Karbondioksit

        B.    Karbonmonoksit

        C.    Azot

        D.    Hidrojen

        E.    Helyum

 

13.   İtfaiyeci elbisesi kaç kısımdan oluşur?

 

        A.    1

        B.    2

        C.    3

        D.    4

        E.    5

 

14.   Yangında kullanılan hava tüplerinin kullanılabilmesi için doluluk oranı en az ne kadar olmalıdır?

 

        A.    % 70

        B.    % 75

        C.    % 80

        D.    % 85

        E.    % 90

 

15.   Aplikatör nedir?

 

        A.    CO2 tüplerinin tutamak kısmına verilen addır

        B.    Alçak suratte yağmurlama yaparak su perdesi oluşturan bir nozul çeşidi

        C.    KKT cihazıdır

        D.    Isı ve dumana duyarlı bir ihbar istemidir

        E.    İtfaiyeci donanımıdır

 

16.   Otomatik sprinkler sistemi kuzine sıcaklığı kaç  0 C’ye ulaştığında devreye girer?

 

        A.    100 0C

        B.    90 0

        C.    80 0

        D.    70 0

        E.    75 0

 

17.   Gemilerde egzoz gazının temizlenmesiyle elde edilen ölü (inert) gazlar tankların boş kımına basılarak yakıtın parlaması önlenir. Ölü (inert) gaz tankın havasındaki oksijen miktarını % kaçın altına düşürürü?

 

        A.    10

        B.    9

        C.    8

        D.    7

        E.    6

 

18.   Aşağıdakilerden hangisi yangının yayılma şekillerinden biri değildir?

 

        A.    Radyasyon

        B.    Konveksiyon

        C.    Temas

        D.    Buharlaşma

        E.    Doğrudan yanma

 

19.   Makine dairesinde bulunan atık kağıtların oluşturduğu yangın hangi sınıf yangındır?

 

        A.    A Sınıfı

        B.    B Sınıfı

        C.    C Sınıfı

        D.    D Sınıfı

        E.    E Sınıfı

 

20.   CO2 hangi yangın sınıfında kullanılmaz?

 

        A.    A Sınıfı

        B.    B Sınıfı

        C.    C Sınıfı

        D.    D Sınıfı

        E.    E Sınıfı

 

21.   CO2 tüpleri gemilerde kaç kg.lık tüplerde bulunur?

 

        A.    6, 12, 18

        B.    12, 16, 25

        C.    9, 12, 45

        D.    12, 24, 45

        E.    6, 12, 45

 

22.   Aşağıdakilerden hangisi köpük türlerinden biri değildir?

 

        A.    Protein esaslı köpük

        B.    Sentetik esaslı köpük

        C.    CO2 esaslı köpük

        D.    Kimyasal köpük

        E.    Alkol köpüğü

 

23.   Su püskürtücü minimakslarda gerekli basınç aşağıdaki gazlardan hangisiyle sağlanır?

 

        A.    Hidrojen

        B.    Oksijen

        C.    Karbonmonoksit

        D.    CO2

        E.    Asetilen

 

24.   Yangınla mücadelede bilgilerin toplandığı  ve değerlendirmelerin yapıldığı kumanda merkezi neresidir?

 

        A.    Yangın merkezi

        B.    Köprüüstü

        C.    Zabit salonu

        D.    Makine dairesi

        E.    Makine kontrol odası

 

25.   İtfaiyeci teçhizatında bulunan ve haberleşme maksadıyla da kullanılan emniyet halatıyla haberleşmede halatın oksijen solunum cihazı giyen kişi tarafından 4 kez çekilmesi ne anlama gelir?

 

        A.    İyiyim

        B.    Can halatını boş koy

        C.    Kaloma ver

        D.    Çek beni

        E.    Bana bir halat gönder

 

 

 

 

TEMEL İLK YARDIM

 

 

1.     Temel ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

        A.    Tüm mürettebat ilk yardım müdahalesini hazırlıklı olmalıdır

        B.    Yeteneğini aşan işlem ve tekniklere girişmemelidir

        C.    Ehil personel gelinceye kadar tedavinin ne kadar geciktirilebileceğini bilmelidir

        D.    Eğitimden yoksun personel nerede duracağını bilmelidir

        E.    Hepsi doğru

 

2.     Kazazedelere tıbbi müdahaleden önce yapılacak kontrollerden birisi de hastanın bilekten nabzının alınmasıdır. Nabız bilekten hissedilmiyorsa nereden alınmalıdır?

 

        A.    Kasıktan

        B.    Parmak ucundan

        C.    Ayak bileğinden

        D.    Boynun yanındaki karotid arterden

        E.    Göğüsden

 

3.     Boyun ve omurga yaralanmalarında önemli esas nedir?

 

        A.    Serin tutulmalıdır

        B.    Hasta hareket ettirilmemelidir

        C.    Su verilmelidir

        D.    Rahat giysiler giydirilmelidir

        E.    Açık havaya çıkartılmalıdır

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi vücudun ısı kaybını önlemek için alınan tedbirlerden biri değildir?

 

        A.    Hastayı sıcak bir ortama almak

        B.    Hastaya alkollü içecek vermek

        C.    Hastanın üzerini örtmek

        D.    Islak giysileri varsa bunları çıkartmak

        E.    Filika ve can sallarında ısı korumalı tulum giydirmek

 

5.     Kanın akciğerlerde dolaşıp kalbe geri dönmesinin gayesi nedir?

 

        A.    Kanın içindeki karbondioksitin dışarı verilip oksijenin içeri almaktır

        B.    Kanın içinde bulunan zararlı maddelerin temizlemektir.

        C.    Kan basıncını düşürmektir.

        D.    Kanın pıhtılaşmasını önlemektir

        E.    Kalbin çalışmasını sağlamaktır

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi nefes borusunun tıkanma sebeplerinden biri değildir?

 

        A.    Takma dişler

        B.    Dil

        C.    Kazazedenin duruş pozisyonu

        D.    Yabancı maddeler

        E.    Hepsi doğru

 

7.     Beynin kendini korumak maksadıyla vücuttan gelen tüm sinyalleri cevapsız bırakmasına ne denir?

 

        A.    Şok

        B.    Hipotermi

        C.    Bilinç kaybı

        D.    Hipertermi

        E.    Boğulma

 

8.     Ağızdan ağza yapay solunum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

        A.    Hastanın başını olabildiğince geriye atın

        B.    Hepsi doğru

        C.    Hastanın burnunu hava kaçırmayacak şekilde sıkın

        D.    4 çabuk dolgun nefes üfleyin

        E.    Hava yolunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin

 

9.         Havadan alınan oksijen hangi sıra ile vücutta dolaşır?

 

I.          Akciğer

II.         Beyin

III.        Kalp

IV.       Kan

 

        A.    I, III, IV,  II

        B.    I , II, IV, III

        C.    IV, I, III, II

        D.    I, IV, III, II

        E.    IV, III, I, II

 

10.   Vücudun soğuması, gözlerin cam gibi ve çökük olması, rengin solması neyin belirtisidir?

 

        A.    Şok

        B.    Bilinç kaybı

        C.    Kabızlık

        D.    Zehirlenme

        E.    Ölüm

 

11.   Kulak, burun ve ağızdan kan gelmesi neyin belirtisidir?

 

        A.    İç kanama

        B.    Kalp krizi

        C.    Şok

        D.    Şuur kaybı

        E.    Kırık

 

12.   Bitkinlik, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı, susama, genişlemiş göz bebekleri ve kulakların çınlaması neyin belirtisidir?

 

        A.    Hipotermi

        B.    Aşırı kan kaybı

        C.    Kalp krizi

        D.    Şok

        E.    Bilinç kaybı

 

13.   El, ayak veya başta meydana gelen kanamalarda sözü edilen yeri yükselterek bandajın üzerine doğrudan baskı uygulamanın amacı nedir?

 

        A.    Kan dolaşımını rahatlatmak

        B.    Kalbin daha hızlı çalışmasını sağlamak

        C.    Kan basıncını düşürmek ve kan akışını azaltmak

        D.    Kandaki oksijen oranını arttırmak

        E.    Hipotermiyi önlemek

 

14.   Kan basıncının birden düşmesi hücrelere giden kan miktarının azalmasına ne denir?

 

        A.    Bilinç kaybı

        B.    Hipertermi

        C.    Donma

        D.    Şok

        E.    Hipotermi

 

15.   Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 

        A.    Bacakları yükseğe kaldırmak

        B.    Kazazedeyi sıcak tutmak

        C.    Kazazedelerin elbiselerini gevşetmek

        D.    Kazazedeyi yere yatırmak

        E.    Alkol içirmek

 

16.   Kırık bölgesinde şişme ve/veya çürük oluşması neyin belirtisidir?

 

        A.    Şok

        B.    Kalp krizi

        C.    Bilinç kaybı

        D.    Kalp krizi

        E.    İç kanama

 

17.   Kırıklardan oluşan ağrının giderilmesi için uygulanan yöntemlerden birisi de hastaya morfin verilmesidir. Aşağıdaki kırıklardan hangisinde hastaya morfin verilmemelidir?

 

        A.    Kol kırığı

        B.    Kafatası

        C.    Dirsek

        D.    Ayak bileği

        E.    Köprücük

 

18.   Yemek yerken tıkanan kişi konuşamadığından derdini anlatamaz. Durumunu anlatmak ve kendisine hemlich hareketi yapılmasını isteyen kişi hangi işareti yapmalıdır?

 

        A.    Kafasını iki yana sallayarak

        B.    İki elini birden aynı anda havaya kaldırarak

        C.    Baş parmak ve parmağıyla boynunu tutarak

        D.    Sol eliyle sağ el bileğini tutarak

        E.    Gözlerini 3 kez açıp kapatarak

 

19.   Doktor olmayan gemilerde hastaların tıbbi bakımından kim sorumludur?

 

        A.    1.Zabit

        B.    Görevli kamarot

        C.    Baş makinist

        D.    Kaptan

        E.    Vardiya zabiti

 

20.   Oksijen tedavisinde hastaya dakikada kaç litre oksijen verilmelidir?

 

        A.    6

        B.    2

        C.    3

        D.    5

        E.    4

 

21.   Giysileri tutuşmuş bir kişiye en iyi müdahale şekli nedir?

 

        A.    Su

        B.    Kimyasal kuru toz

        C.    Köpük

        D.    Yangın battaniyesi

        E.    CO2

 

22.   Normal bir kişinin akciğer kapasitesi ne kadardır?

 

        A.    En fazla 6 litre kadar

        B.    En fazla 4 litre kadar

        C.    En fazla 5 litre kadar

        D.    En fazla 7 litre kadar

        E.    En fazla 8 litre kadar

 

23.       Temel yaşam desteği (CPR) uygulaması yapılmadan önce hangi kontroller yapılmalıdır?

 

I.          Hava yolunun açıklığı

II.         Solunumun olup olmadığı

III.        Kan dolaşımı

IV.       Sindirim

 

 

        A.    I, II, IV

        B.    I, II, III

        C.    II, III, IV

        D.    I, II, III, IV

        E.    I, III

 

24.   Temel yaşam desteği (CPR) uygulamasına başlandıktan sonra sebep ne olursa olsun kaç saniyeden fazla ara verilmez?

 

        A.    5 sn

        B.    10 sn

        C.    12 sn

        D.    15 sn

        E.    20 sn

 

25.   Ağızdan ağza nefes verirken mikrop bulaşmasını önlemek, kolay ve ölçülü nefes vermek ve sağlığa uygun çalışmak maksadıyla kullanılan teçhizata ne ad verilir?

 

        A.    Oksijen maskesi

        B.    Defibrillatör

        C.    Asfiksi cihazı

        D.    Neil Robertson cihazı

        E.    Yapay solunum teçhizatı (CPR Kit)

 

 

 

        PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK

 

 

1.     Gerekli yeterlik belgesini haiz olup gemiyi sevk ve idare eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    1.Zabit

        B.    2.Zabit

        C.    Kaptan

        D.    Vardiya Zabiti

        E.    Baş Mühendis

 

2.     Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-I’i, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar?

 

        A.    Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici  kurallar

        B.    Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

        C.    Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

        D.    Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

        E.    Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar

 

3.     Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’ sinde belirtilen kurallar hangi tip gemilere uygulanır?

 

        A.    Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır.  Tonaj sınırı yoktur.

        B.    150 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır

        C.    250 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır

        D.    350 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır

        E.    400 GRT’ dan büyük ve tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı taşıyan tüm gemilere (özellikle kimyasal tankerlere) uygulanır

 

4.     Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?

 

        A.    10 mil

        B.    12 mil

        C.    15 mil

        D.    Atılamaz

        E.    25 mil

 

5.     Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir?

 

        A.    Yük alacaklısı hakkı

        B.    İşçi alacaklısı hakkı

        C.    İşveren alacaklısı hakkı

        D.    Deniz alacağı hakkı

        E.    Gemi alacaklısı hakkı

 

6.     MARPOL 73/78 EK-II kapsamına göre Dökme Zehirli Sıvı maddeler kaç sınıfa ayrılır?

 

        A.    4

        B.    3

        C.    5

        D.    2

        E.    6

 

7.     İşveren işçiyi kötü niyetli olarak işten çıkarırsa ne kadar tazminat ödemek zorunda kalır?

 

        A.    2 aylık tazminat

        B.    1 yıllık tazminat

        C.    6 aylık tazminat

        D.    6 aylıktan az olmayan tazminat

        E.    1 yıllıktan az olmayan  tazminat

 

8.     Fazla çalışma süresi günde kaç saati geçemez?

 

        A.    7

        B.    2

        C.    3

        D.    5

        E.    6

 

9.     Donatana karşı açılacak bütün davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    Liman başkanlıklarının istediği yerdeki mahkemedir

        B.    Herhangi bir sulh hukuk mahkemesidir

        C.    Deniz Müsteşarlığının bulunduğu şehirdeki mahkemedir

        D.    Bağlama Limanı  Mahkemesidir

        E.    Donatanın seçeceği  yerdeki mahkemedir

 

10.   İşi üç yıldan fazla sürmüş gemi adamı , İş Akdinin Feshi için Önel süresi kaç haftadır?

 

        A.    2 haftadır

        B.    3 haftadır

        C.    4 haftadır

        D.    6 haftadır

        E.    8 haftadır

 

11.   Gemi adamı tarafından yapılan zarar nedeniyle, tazminat karşılığı Gemi adamının ücretlerinden geçici olarak alıkonulabilecek miktar ne kadardır?

 

        A.    10 haftada,eşit kesilmek üzere 10 günlük ücretinden fazla olamaz

        B.    8 haftada,eşit kesilmek üzere 12  günlük ücretinden fazla olamaz

        C.    6 haftada,eşit kesilmek üzer 15 günlük ücretinden fazla olamaz

        D.    Bir defada maaşının yarısıdır

        E.    Bir defada Tüm maaşıdır

 

12.   Gemi adamları hizmet mukavelesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 

        A.    Yazılı olması

        B.    Kefilin adı ve adresi

        C.    İşverenin adının yer alması

        D.    Gemi adamının adının yer alması

        E.    Sözleşmenin yapıldığı yer ve tarih

 

13.   İşveren sendikalı ve sendikasız işçiler arasında aşağıdakilerden hangisinde takdir hakkına haizdir?

 

        A.    İşin ücretinde ayırım yapamaz

        B.    Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz

        C.    İşin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir

        D.    Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz

        E.    İşe son verilmesinde ayırım yapamaz

 

14.   Yıllık izin süresi 18 ay çalışan bir gemi adamı için en az ne kadardır?

 

        A.    15 gün

        B.    40 gün

        C.    1 ay

        D.    45 gün

        E.    2 ay

 

15.   Denizde çalışma süresi haftada kaç saattir?

 

        A.    36

        B.    24

        C.    45

        D.    40

        E.    48

 

16.   Gemi adamının iade edileceği yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

        A.    Geminin tescilli olduğu liman

        B.    Varılacak ilk liman

        C.    Bağlama limanı

        D.    Hizmet sözleşmesinde kararlaştırılan liman

        E.    Şirketin gemiyle ilgili işlemleri gördüğü liman

 

17.   Aşağıdakilerden hangisi Gemiadamları Yönetmeliğine göre güverte sınıfı gemiadamları yeterliliklerinden biri değildir?

 

        A.    Kaptan

        B.    Miço

        C.    Vardiya zabiti

        D.    Usta Gemici

        E.    Gemici

 

18.   Tayfaların sınırlı vardiya veya sınırlı makine zabiti olabilmeleri için gerekli tahsil şartı nedir?

 

        A.    Meslek yüksek okulu

        B.    Lise

        C.    İlköğretim

        D.    Fakülte

        E.    Denizcilik okulu

 

19.   Aşağıdakilerden hangisi yardımcı sınıf gemiadamı yeterliliği değildir

 

        A.    Elektrikçi

        B.    Elektronik zabiti

        C.    Elektronikçi

        D.    Yağcı

        E.    Sağlık zabiti

 

20.   Gemiadamlarına verilen belgelerden bir kısmı 5 yıl süreli olup süreleri sonunda yenileme sınavı ile 5 yıl daha uzatılması mümkündür. Aşağıdaki belgelerden hangisi süresizdir?

 

        A.    Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri

        B.    Temel İlkyardım Belgesi

        C.    Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Belgesi

        D.    Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Belgesi

        E.    Petrol Tankerleri Tanıtım Belgesi

 

21.   Gemiadamlarının periyodik sağlık yoklamaları hangi sürelerde yapılır?

 

        A.    2 yılda bir

        B.    Her yıl

        C.    6 ayda bir

        D.    3 yılda bir

        E.    İdarenin taktirine bırakılmıştır

 

22.   Gemiadamları yeterlilik belgesi sicil kayıtları hangi makam tarafından tutulur?

 

        A.    Liman Başkanlığı

        B.    Bölge Müdürlüğü

        C.    Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

        D.    Emniyet Müdürlüğü 5.Şube Müdürlüğü

        E.    Ulaştırma Bakanlığı

 

23.   Vardiya tutan gemiadamları acil durumlar hariç günde en az kaç saat dinlenir?

 

        A.    6

        B.    8

        C.    9

        D.    10

        E.    12

 

24.   Aşağıdakilerden hangisi deniz hizmetinin hesaplanmasında hizmet olarak gösterilmez?

 

        A.    Tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler

        B.    Bir yıl içinde 1 aylık istirahat

        C.    Askeri gemilerde yapılan askerlik hizmeti

        D.    Limanda yükleme-boşaltmayla geçen süreler

        E.    Hiçbir

 

25.   Aşağıdakilerden hangisi gemiadamı olmaya engel suçlardan değildir?

 

        A.    Hırsızlık

        B.    Kaçakçılık

        C.    Adam yaralamak

        D.    Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma

        E.    Zimmet

 

 

        CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA YETERLİLİĞİ

 

 

1.     Tam kapalı filikaların açık ve yarı açık tip filikalara karşı avantajı nedir?

 

        A.    Deniz ve soğuktan daha fazla koruma sağlar

        B.    Daha ekonomiktir

        C.    Daha fazla sürat yapar

        D.    Daha fazla yolcu alır

        E.    Daha hafiftir

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi filikalarda kullanılan küreklerin özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Filikayı sakin suda ilerletebilecek için yeterli sayıda olmalıdır

        B.    Boyları 2 metreden kısa olmalıdır

        C.    Her bir kürek için ıskarmoz veya yarım bulunmalıdır

        D.    Filikaya ip veya zincirle bağlı olmalıdır

        E.    Filikanın her iki tarafında eşit sayıda olmalıdır

 

3.     Can filikalarında bulunması gereken malzemeler gemiyi terk esnasında engel olmayacak şekilde  filika içinde sabit veya bölme içinde bulundurulur. Aşağıdaki filika malzemelerden hangisi sabit veya bölme içinde bulundurulmaz?

 

        A.    İlk yardım kutusu

        B.    Dereceli su kabı

        C.    Filika kancaları

        D.    Kova

        E.    Pusula

 

4.     Gerdel nedir?

 

        A.    İnce halat

        B.    Şişme botta hava kaçıran valf

        C.    Ağaç kova

        D.    Gece işaret vermeye yarayan ışıklı lamba

        E.    Su geçirmez naylon torba

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi paraşütlü işaret fişeğinin özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Işık şiddeti 10.000 (cd) mumdur

        B.    Parlak kırmızı ışık verecek

        C.    300 metreden az olmayan yüksekliğe erişecek

        D.    Yanma süresi 40 sn.den az olmayacak

        E.    Düşme hızı 5 m/s den fazla olmayacak

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi el maytabının özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Işık şiddeti 15.000 (cd) mumdan az olmayacak

        B.    Parlak kırmızı renkte yanacak

        C.    Yanma süresi 3 dakikadan az olmayacak

        D.    Suyun 100 mm altında 10 sn batırıldıktan sonra su yüzeyine çıkartıldığında yanmaya devam edecek

        E.    Her bir botta en az 6 adet bulunacak

 

7.     Aşağıdakilerden hangisi filikalarda bulunan ışıldakların özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Toplam çalışma süresi 6 saatten az olamaz

        B.    Devamlı çalışma süresi 3 saatten az olmaz

        C.    Gerektiğinde ışık şiddetini azaltmak için seyyar maskesi olmalı

        D.    180 m uzaklıktaki 18 m genişlikteki açık renk bir cismi etkili aydınlatabilmeli

        E.    Işık rengi sarı veya beyaz olmalı

 

8.     Seyir halindeki gemiler arasında insan veya malzeme transferi maksadıyla kullanılan donanıma ne ad verilir?

 

        A.    Yedekleme donanımı

        B.    Matafora donanımı

        C.    Ayboci donanımı

        D.    Kreyn donanımı

        E.    Varagele donanımı

 

9.     SOLAS’a göre kısa uluslar arası sefer tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    1000 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir

        B.    800 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir

        C.    700 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir

        D.    200 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yapılan uluslar arası bir seferdir

        E.    Uluslar arası bir seferdir

 

10.   Can filikalarında, filikadan sorumlu olan kişiye ne ad verilir?

 

        A.    Filika reisi

        B.    Filika zabiti

        C.    Filika amiri

        D.    Filika kaptanı

        E.    Filika sorumlusu

 

11.   Aşağıdakilerden hangisi halat atma aletinin özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Halatı en az 230 metreye taşıyacak

        B.    Suya düşse bile batmayacak

        C.    Halatının kopma kuvveti 2 kN. den az olmayacak

        D.    En az dört halatı olacak

        E.    Dörtten az olmayan mermisi bulunacak

 

12.   Dalma giysisi giyen bir insan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

 

        A.    5 m uzunluğundaki bir çarmıhtan iner ve çıkar

        B.    Gemiyi terk esnasında normal görevlerini yapar

        C.    6 m yükseklikten denize atlayabilir

        D.    Kısa mesafe yüzebilir ve can kurtarma aracına çıkabilir

        E.    Can yeleği giyebilir

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik serbest bırakma ünitesinin özelliklerinden değildir?

 

        A.    Kaliteli metal malzemeden imal edilmelidir

        B.    4 m.geçmeyen derinlikte can salını otomatik olarak serbest bırakmalıdır

        C.    Dışında tipi ve seri numarası bulunan marka bulunacak

        D.    Üzeri galvaniz kaplama veya metal kaplama olmalıdır

        E.    Tanıtma plakası veya belgesi bulunmalıdır

 

14.   Şişirilebilen can salı 19C sıcaklıktaki bir ortamda kaç dakikada şişebilmelidir?

 

        A.    5

        B.    4

        C.    3

        D.    2

        E.    1

 

15.   Can Salı muhafazası üzerine aşağıdaki bilgilerden hangisi yazılmaz?

 

        A.    Yapımcı firmanın ismi

        B.    Seri numarası

        C.    Parimanın uzunluğu

        D.    Denize indirme talimatı

        E.    Geminin bağlı olduğu firmanın adı

 

16.   Yolcu ve yük gemilerinde köprüüsütü veya yakınında bulunan bir mahalde en az kaç adet paraşütlü işaret fişeği bulunmalıdır?

 

        A.    12

        B.    10

        C.    8

        D.    6

        E.    4

 

17.   Can kurtarma araçlarının kullanılması hakkındaki gemi eğitimi, bir gemi adamının gemiye katılmasından sonra en geç ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

 

        A.    24 saat

        B.    2 hafta

        C.    1 hafta

        D.    2 gün

        E.    1 ay

 

18.   Şişirilebilir can sallarının bakımı nerede yapılır?

 

        A.    Güvertede bulunduğu yerde

        B.    Gemi atölyesinde

        C.    Yetkilendirilmiş bakım istasyonlarında

        D.    Gemide uygun bir mahalde

        E.    Geminin bağlı olduğu firmada

 

19.   Denize adam düştü şamandırasının (MOB) geçerlilik süresi ne kadardır?

 

        A.    Süresizdir

        B.    4 ay

        C.    6 ay

        D.    1 yıl

        E.    5 yıl

 

20.   Aşağıdakilerden hangisi can simitlerinin çevresine donatılan tutamaç halatının özelliklerinden biri değildir?

 

        A.    Boyu can simidinin çevresinin 4 katından az olmayacak

        B.    Çapı 9,5 mm2 den az olmayacak

        C.    4 eşit sarkık bölümden oluşacak

        D.    Can simidi çevresine 4 eşit aralıkta bağlanacak

        E.    Yanmaz halat olacak

 

21.   Can sallarında bulunması gereken teçhizatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

        A.    Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS B PACK” listesi geçerlidir

        B.    Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS A PACK” listesi geçerlidir

        C.    Uzun uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS B PACK” listesi geçerlidir

        D.    Kısa uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS C PACK” listesi geçerlidir

        E.    Uzun uluslar arası sefer yapan yolcu gemilerinde “SOLAS C PACK” listesi

 

22.   Can filikalarında bulunan emniyet kemerlerinin filikanın ters dönmesi halinde dayanma kapasitesi ne kadardır?

 

        A.    120 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

        B.    100 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

        C.    85 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

        D.    75 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

        E.    70 kg ağırlığındaki bir insanı güvenle yerinde tutacak

 

23.   Can yeleklerinde bulunan lambaların özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    Şiddeti 4 mumdan ve dakikada çakma adedi 60 dan az olmayacak

        B.    Şiddeti 2 mumdan ve dakikada çakma adedi 60 dan az olmayacak

        C.    Şiddeti 4 mumdan ve dakikada çakma adedi 50 den  az olmayacak

        D.    Şiddeti 2 mumdan ve dakikada çakma adedi 50 den  az olmayacak

        E.    İdarenin takdirine bırakılmıştır

 

24.   Aşağıdakilerden hangisi can filikasında bulunması gereken teçhizatlardan biri değildir?

 

        A.    Deniz demiri

        B.    Pusula

        C.    İlk yardım takımı

        D.    Kurtarma halkası

        E.    GPS

 

25.   Can kurtarma araçlarını denize indirmekte kullanılan palangaların yenilenme süresi azami ne kadar süredir?

 

        A.    6 ay

        B.    12 ay

        C.    5 yıl

        D.    2 yıl

        E.    3 yıl

 

DENİZDE KİŞİSEL CANLI KALMA TEKNİKLERİ

 

1.     Denize adam düşmesi halinde verilecek alarm aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    2 Uzun 1 Kısa düdük

        B.    3 Kısa düdük

        C.    2 Kısa 1 Uzun düdük

        D.    3 Uzun düdük

        E.    5 Kısa düdük

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi can salıyla gemiyi terkte ilk yapılacak hareketlerden birisidir?

 

        A.    Deniz tutmuş olanlara hap vermek

        B.    Can sallarının bir araya toplanması

        C.    Can Salı içinde biriken suyun boşaltılması

        D.    Yaralı kazazedelere yardım etmek

        E.    Deniz demiri atmak

 

3.     Gemiyi terkten sonra kazazedeleri bekleyen en az rastlanan tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A.    Boğulma

        B.    Donma

        C.    Köpek balığı

        D.    Açlık

        E.    Susuzluk

 

4.     Kazazedelerin denizden helikopterlerle kurtarılmasında aşağıdaki techizattan hangisi kullanılır?

 

        A.    Kurtarma sapanı

        B.    Hepsi

        C.    Kurtarma sepeti

        D.    Kurtarma ağı

        E.    Kurtarma sandalyesi

 

5.     Kurtarma botlarında dalgaların kıçtan alınması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

        A.    Dümen tutma zorlaşır

        B.    Botun sürati azalır

        C.    Botu ağır yalpalara düşürür

        D.    Bot çok hızlı baş kıç yapar

        E.    Dalganın çarpması nedeniye bot dövünür

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi gemiyi terk öncesi giyilen kalın yünlü giysilerin faydalarından biri değildir?

 

        A.    İzolasyon sağlar

        B.    Yalıtım sağlar

        C.    Vücudun ısı kaybını önler

        D.    Vücudu ısıtır

        E.    Hiçbiri

 

7.     Aşağıdakilerden hangisi denizdeki kazazedelerin vücut ısılarının kaybolma nedenlerinden biri değildir

 

        A.    Su ve hava sıcaklığı

        B.    Vücut yapısı

        C.    Zihinsel ve sağlık durumu

        D.    Su içinde kalınan süre

        E.    Kan gurubu

 

8.     Donma tehlikesi geçiren bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 

        A.    Battaniyeye sarılmalı

        B.    Sarılarak vücut ısısı yükseltilmeli

        C.    Sıcak havlu ve sıcak su torbasıyla ısıtmalı

        D.    Sıcak banyo veya duş yaptırılmalı

        E.    Normal sıcaklıktaki odaya alınmalı

 

9.     Denizde vücudumuzun ısı kaybını azaltmak için en ideal pozisyon hangisidir?

 

        A.    Sırt üstü yatar

        B.    Yan yatarak

        C.    Bacaklar bitişik, dirsekler yanda ve kollar göğüste

        D.    Kolları iki yana açarak dik durulmalı

        E.    Sürekli hareket etmeli veya yüzmeli

 

10.   Soğuk suda çıplak ellerimizin suyla temas etmesi durumunda ısı kaybetmesine ne denir?

 

        A.    Konveksiyon

        B.    Kondüksiyon

        C.    Ventilasyon

        D.    Evaporasyon

        E.    Radyasyon

 

11.   Su şartlarının çok soğuk olduğu bu nedenle denize düşen adamın en kısa sürede kurtarılması gerektiği durumda hangi kurtarma metodu kullanılır?

 

        A.    Anderson dönüşü (tek dönüş)

        B.    Williamson dönüşü

        C.    “Y” Metodu

        D.    Emerson dönüşü

        E.    Scharnov dönüşü

 

12.   Görüşün kısıtlı olduğu durumlarda denize düşen adamı kurtarmak için hangi metot kullanılır?

 

        A.    Anderson dönüşü (tek dönüş)

        B.    Williamson dönüşü

        C.    “Y” Metodu

        D.    Emerson dönüşü

        E.    Scharnov dönüşü

 

13.   Gemiyi terkte denize rüzgar üstünden atlamanın nedeni nedir?

 

        A.    Denizden daha az etkilenmek

        B.    Rüzgardan daha az etkilenmek

        C.    Gemiden daha hızlı uzaklaşmak

        D.    Gemiye daha kolay tutunmak

        E.    Hiçbiri

 

14.   Can yeleğinde bulunan düdük ne işe yarar?

 

        A.    Can yeleğinde düdük yoktur

        B.    Haberleşmeye

        C.    Diğer kazazedeleri toplamaya

        D.    Yerimizi belli etmeye

        E.    Role talimlerinde personeli toplamaya

 

15.   Can salında bulunan güneş aynası ne işe yarar?

 

        A.    Can salının içini aydınlatmaya

        B.    Can salında bulunan pilleri doldurmaya

        C.    Can salının iç ısısını arttırmaya

        D.    Çevrede bulunan köpek balıklarını uzaklaştırmaya

        E.    Güneş ışığını istenilen yere yansıtmaya

 

16.   Can sallarında paraşütlü işaret fişeği neden rüzgar altından atılır?

 

        A.    Daha iyi görünmesi için

        B.    Yerimizi daha doğru belirtmesi için

        C.    Rüzgarın etkisiyle can salına düşmemesi için

        D.    Atan şahsın denize düşmemesi için

        E.    Hiçbiri

 

17.   Kurtarma araçlarında bulunan radar reflektörü ne işe yarar?

 

        A.    Mevki atmak için

        B.    Kurtarma aracının gemilerin radarlarında daha iyi görebilmesi için

        C.    Çevredeki gemilerin kurtarma aracını daha rahat görmeleri için

        D.    Uydulara yerimizi belirtmek için

        E.    Hiçbiri

 

18.   Kurtarma aracının mevkini çevredeki gemilerin radarlarına işar eden SART cihazı receive moda en az ne kadar saat çalışabilmelidir?

 

        A.    96

        B.    8

        C.    24

        D.    48

        E.    32

 

19.   Kurtarma araçlarında ilk iki saat içinde kazazedelerin idrar yapmalarının nedeni nedir?

 

        A.    Vücut ısısının daha yavaş düşmesini sağlamak

        B.    İdrar tutulmasını önlemek

        C.    Vücudun su ihtiyacını azaltmak

        D.    Hipotermiyi önlemek

        E.    Kan akışını hızlandırmak

 

20.   Aşağıdakilerden hangisi can simidinde bulunmaz?

 

        A.    El incesi halat

        B.    Yansıtıcı bant

        C.    Kurtarma halkası

        D.    Duman kandili

        E.    Tutunma ipleri

 

21.   Can kurtarma araçlarında çift deniz demiri atıldığında deniz demirlerinin bir birlerine dolanmaması için hangi önlem alınmalıdır?

 

        A.    Aynı anda iki deniz demiri atılmamalıdır

        B.    Deniz demirleri farklı yerlerden atılmalıdır

        C.    Biri rüzgar üstünden diğeri rüzgar altından atılmalıdır

        D.    Halatlarına farklı kalomalar verilmelidir

        E.    Yüzer halat kullanılmalıdır

 

22.   İlk yardım kutusunda bulunan amonyak ne zaman kullanılır?

 

        A.    Güneş yanıklarında

        B.    Vücudun ısı kaybını  azaltmakta

        C.    Sıcak çarpmasının tedavisinde

        D.    Kanamalarda kanı durdurmak için

        E.    Böcek ısırmalarında kullanılır

 

23.   Açık denizde seyir durumunda olan büyük bir gemide, güvertede yüzer iple donatılmış bir can simidinin taşındığı yerden su hattına kadar olan mesafe 6 metredir. Bu yüzer halatın uzunluğu en az ne kadar olmalıdır?

 

        A.    38 m

        B.    37 m

        C.    6 m

        D.    36 m

        E.    15 m

 

24.   Bilinci açık olmayan bir kazazede helikoptere alınırken hangi teçhizat kullanılmaz?

 

        A.    Kurtarma sepeti

        B.    Kurtarma ağı

        C.    Kurtarma sedyesi

        D.    Hiçbiri

        E.    Kurtarma sapanı

 

25.   Denizde daha uzun süre canlı kalabilmek için gemiyi terk öncesi kat kat kalın giyinilmelidir. Elbiselerin en üstüne giyeceğiniz kıyafet aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

        A.    Kalın pamuklu giysi

        B.    Yünlü giysi

        C.    Parlak renkli su geçirmez giysi

        D.    Empirme kumaştan yapılmış giysi

        E.    Hiçbiri

 

 


Copyright © 2012 - Özel Yediyıldız Denizcilik ve Gemi Adamı Yetiştirme Kursları
Tel: 0232 4458181 - 0507 5033636 - Adres: 900 Sokak. No: 25 Hisarönü/İzmir/Türkiye |
Designed by Berke Yazılım™